STK a EK

Technická, ako aj emisná kontrola je prehliadka vozidla, ktorá slúži na posúdenie jeho technického stavu, systémov, komponentov, či samostatných technických jednotiek. Ide o pomerne časovo náročný proces, ktorého absolvovanie je nevyhnutné.

Pred absolvovaním tejto kontroly je potrebné nechať skontrolovať najmä staršie vozidlo vopred v autodielni, kde sa overia, prípadne odstránia zistené nedostatky, čím sa dá predísť riziku nesplnenia podmienok samotnej kontroly.

Pre kvalitnú prípravu Vášho automobilu na STK a EK neváhajte navštíviť náš autoservis.