Certifikované predajné miesto Michelin

Logo Certifikovaného predajného miesta MICHELIN zaručuje, že predajcovia s týmto označením splňujú prísne štandardy spoločnosti MICHELIN, ktoré sa vzťahujú na poskytované služby a predaj produktov. Toto označenie je pre vás zárukou:

OSOBNÉHO PRÍSTUPU

  • kvalifikovaného tímu, ktorý je pripravený venovať sa v čo najkratšom možnom termíne vašim potrebám,
  • v príjemnom a prívetivom prostredí.

ODBORNÉHO PORADENSTVA

  • prispôsobeného vašim špecifickým požiadavkám a potrebám,
  • s jasným a prehľadným odhadom prác, ktoré je potrebné vykonať,
  • a s presným vysvetlením prác, ktoré boli vykonané.

KVALITNÝCH SLUŽIEB

  • s použitím zodpovedajúceho vybavenia,
  • a profesionálnym know-how Michelin Certified Dealer.